ในวันที่ 11 สิงหาคม ทางโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมสดุดีพระแม่ไทย เทอดไท้พระพันปีหลวง…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2020

0Shares