เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายจริยธรรม ได้จัดกิจกรรม “สงบจิต น้อมใจ” โดยจัดให้มีการนั่งสมาธิในทุกๆ เช้าของวันอังคาร เพื่อให้นักเรียนมีจิตใจที่สงบนิ่ง เสริมสร้างปัญญาแห่งการเรียนรู้

 

[FAG id=5637]

0Shares