เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 คุณอกนิษฐ์ ดัชนีย์ ศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้มอบจะเข้ให้โรงเรียน จำนวน 1 ตัว ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

0Shares