เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัย โดยกิจการนักเรียน ได้จัดให้มีกิจกรรม “ศิษย์น้อมวันทา คณาจารย์” ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนพระหฤทัย โดยมีบาทหลวงชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้

  [FAG id=4234]

0Shares