อันคุณครูคำนี้มีความหมาย อันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึง คือผู้ให้ทรัพย์วิชาน่าคำนึง คือผู้ซึ้งอบรมให้ทำดี …

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2020