เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นำโดย ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่  เข้าร่วมพิธีถวายพระพร ๕ ศาสนา “๘๕ พรรษา  พระมารดาประชาไทย  ศาสนิกสัมพันธ์ เชียงใหม่  ร่วมใจถวายพระพร” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๕ พรรษา

 

[FAG id=5098]
0Shares