เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 นักเรียน “ชมรม SC รักษ์โลก” โรงเรียนพระหฤทัย ได้เข้าร่มกับเครือข่ายต้านโลกร้อน และภาคีเครือข่าย 9 ร่วมงาน รูปธรรมการจัดการร่วม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 ณ โครงการจริงใจ (JJ) มาร์เก็ต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

0Shares