แพทย์ เผยประเทศไทยมีโอกาสเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 อีกครั้ง โดยไม่รู้แหล่งที่มา ชี้พัสดุจากต่างประเทศ การเดินทางข้ามพรมแดน ก็เสี่ยง แม้ไทยคุมดี แต่เพื่อนบ้านยังระบาดอยู่ 

  วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิเคราะห์สถานการณ์โควิด 19 ว่า สถานการณ์การติดเชื้อระลอกใหม่ในหลายประเทศมีความรุนแรงกว่ารอบแรก ไม่รู้แหล่งที่มา แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยจะควบคุมการระบาดได้ดี และยังไม่พบการติดเชื้อในประเทศ แต่อย่าคิดว่าปลอดภัย เพราะประเทศเพื่อนบ้านยังมีการติดเชื้ออยู่ การเดินทางข้ามพรมแดน รวมถึงการนำพัสดุต่าง ๆ เข้ามา อาจจะนำการติดเชื้อเข้ามาได้

          ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ ระบุด้วยว่า ประเทศไทยมีโอกาสเกิดการแพร่ระบาดอีก แต่ต้องควบคุมให้ได้เพื่อให้เศรษฐกิจยังเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยกันสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ เพราะเราไม่อยากให้เหมือนการระบาดรอบแรกที่ต้องปิดล็อกทั้งประเทศ 

          ทั้งนี้ สภาพอากาศในประเทศไทยมีปัจจัยส่งเสริม อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น โรคหวัด, ไข้หวัดใหญ่ธรรมดา ซึ่งอาการส่วนใหญ่จะแยกไม่ได้จาก COVID-19 บางคนที่มีอาการทำให้เกิดความชะล่าใจจนทำให้ไม่ไปพบแพทย์ อาจคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัด แต่พออาการหนักจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ ซึ่งเชื้ออาจจะแพร่ไปหลายวันแล้ว