เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะศึกษานิเทศน์จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย น.ส.สุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.เชียงใหม่ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระหฤทัย ในโครงการ พื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์กิทัล “Depa Young Maker Space Development”  ในช่วงบ่าย ได้เข้าเยี่ยมชมสาธิตการสอนในระดับประถมศึกษาในการใช้่ชุด STEM School Kit ในการประกอบการเรียนการสอน และมัธยมศึกษาตอนต้น สอนการใช้ Micro:bit

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares