วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย ครูพิมพ์ภคนันท์ บุณยธาดา

(ออนไลน์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563)

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2


## ใบงาน ##