วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย ครูพรพิมล สุวรรณคะโต

(ออนไลน์ วันที่ 18 มิถุนายน 2563)

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4


## ใบงาน ##

0Shares