วิชานาฏศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย ครูลัดดาวัลย์ ช่างเงิน

(ออนไลน์ วันที่ 5 มิถุนายน 2563)

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2


## เนื้อหาการสอน ไฟล์ Power Point ##

ดาวน์โหลด เนื้อหาการสอน คลิปที่ 1

ดาวน์โหลด เนื้อหาการสอน คลิปที่ 2