วิชาคณิตศาสตร์ อนุบาล 2 ชุดที่ 3
โดยครูดวงใจ คำพิชัย ครูจัย

(ออนไลน์ วันที่ 18-22 มกราคม 2564)
เวลา 11.00 น.


## ใบงาน ##

– ติดตามในคลิปวีดีโอการเรียนการสอน –