วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 อนุบาล 3
โดยครูชลิดา หมื่นแสน

(ออนไลน์ วันที่ 18-22 มกราคม 2564)
เวลา 11.00 น.


## ใบงาน ##

– ติดตามในคลิปวีดีโอการเรียนการสอน –