โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ นางกรศิริ กรองสุดยอด ผอ.กลุ่มอำนวยการ (ประธานคณะทำงาน) ,นางสาวอัญชลี ยศยิ่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (คณะทำงาน) , นางญาณิกา ปานทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (คณะทำงานและเลขานุการ) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในการดำเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ซ.ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่พร้อมฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ
ผลปรากฏว่า โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ผ่านการประเมิน

0Shares