เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561  เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561” ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในโอกาสนี้ เด็กหญิงนันท์นภัส สุจา ป.5/2 ได้ รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า โอกาสนี้ นางสาวอภิชญา ศรีวงค์ ม.3/2 ได้ รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และมี การประกวดแข่งขันอูคูเลเล่ ผลปรากฎว่า เด็กหญิงฐิติญาณ  สิงห์คำ ม.3/4 ได้รับ รางวัลชมเชย พร้อมถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 1,500 บาท

[awesome-gallery id=9012]

0Shares