คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน​โรงเรียน​พระหฤทัย​เชียงใหม่​ ได้ร่วมงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ” ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น ณ หอประชุมอาคารอนุสรณ์ 80 ปี เรยีนา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อเป็นเกียรติ ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและเยาวชนดีเด่น ที่ประพฤติ​ตนเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งนี้โรงเรียนพระหฤทัยได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ดังต่อไปนี้

  • เด็กหญิงกวิสรา แสนคำหล่อ อ.3/3
  • เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป์ ป.1/3
  • เด็กหญิงนันท์นภัส สุจา ป.4/4
  • เด็กหญิงจุฬามาศ คำรักษ์ ม.2/4 
  • นางสาวบุษยพรรณ สิงสุข ม.5/4

 

[FGAL id=5900]
    0Shares