ท่านผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ ได้นำนักเรียน และ…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2020

0Shares