“ถ้าผู้ใดอยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา” (มัทธิว 16:24) พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2020

0Shares