เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดย ฝ่ายบุคลากร ได้จัดให้มี “กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก” ขึ้น ณ ลานโดม โรงเรียนพระหฤทัย โดยมี ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในปีนี้คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2561 คือ บุหรี่ ตัวร้าย ทำลาย หัวใจ (Tobacco Breaks Hearts) และประธานในพิธีได้ลงนามประกาศ นโยบาย โรงเรียนปลอดบุหรี่ประจำปีการศึกษา 2561

ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ ความรู้เรื่องบุหรี่ โดย ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ ซึ่งเป็นวิทยากร จากสาธารณสุขเชียงใหม่ หลังจากนั้น ม.ชวลิต แก้ววงศ์ ผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้พาผู้อำนวยการโรงเรียน และวิทยากรพิเศษเดินชมบูทจัดงาน ณ หอประชุมสนามวอลเล่ย์บอล โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษ และบทบาทหน้าที่ของพลเมืองไทยที่ดี เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของผู้ชมบูทจัดงาน อย่าคิด อย่าลอง เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด โดยเฉพาะเรื่องการสูบบุหรี่

 

[awesome-gallery id=8466]

0Shares