เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันครูประจำปี 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโยลีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู พิธีบูรพาจารย์ พิธีคารวะครูอาวุโส มอบโล่รางวัล มอบดอกไม้แก่ครูที่มีผลงานดีเด่นของแต่ละระดับ โดยมีคณะครูโรงเรียนพระหฤทัยได้รับรางวัลครูดีเด่นโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล ได้แก่ ครูอัจฉรา จิตต์สม ระดับประถมได้แก่ มาสเตอร์สงกรานต์ ฉิมพลี ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ครูธัญญารัตน์ ชัยสา และรางวัลเกียรติยศวันครู พ.ศ. 2561 เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา จากศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ มาสเตอร์กัมพล วงค์สถาน

[awesome-gallery id=7564]

0Shares