เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โรงเรียนพระหฤทัยได้จัดกิจกรรม “วันคริสต์มาส” ประจำปีขึ้นตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยมีพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ และยังได้ให้โอวาทเนื่องในโอกาสฉลองการมาบังเกิดของพระกุมารน้อย และวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ ต่อจากนั้นมีการแสดงละครวันคริสต์มาสประจำปี โดยกล่าวถึงเหตุการณ์วันประสูติของพระองค์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมมอบความสุขให้กับคณะผู้บริหาร ตำรวจ อีกด้วย.

 
[FAG id=5626]

0Shares