ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลครูหญิงเชื่อมความสามัคคี ระหว่างทีมโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ พบกับทีมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย


 

0Shares