เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย นำโดย ซิสเตอร์ อารียา รัตนเวียงผา นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ล้างข่วง ล้างขึด” ทำความสะอาดบริเวณประตูท่าแพ เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆ สู่ประเพณียี่เป็งที่กำลังจะมาถึง โดยกิจกรรมเริ่มเวลา 09.00 น.