เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย นำโดย ซิสเตอร์ อารียา รัตนเวียงผา นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ล้างข่วง ล้างขึด” ทำความสะอาดบริเวณประตูท่าแพ เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆ สู่ประเพณียี่เป็งที่กำลังจะมาถึง โดยกิจกรรมเริ่มเวลา 09.00 น.

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares