การแสดงละครธรรมะของนักเรียนพระหฤทัย ทุกศุกร์ที่ 3 ของเดือน จัดโดยฝ่ายจิตตาภิบาล


0Shares