previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ลงนามถวายพระพร

 
 
 
 
.
26 entries.
นางสาวปัญญารัตน์ รัตนสุข นางสาวปัญญารัตน์ รัตนสุข wrote on 28/07/2018 at 16:25:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบนานแสนนาน..
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ณรัก ชัยเรืองสุข ณรัก ชัยเรืองสุข wrote on 26/07/2018 at 16:13:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ตราบฟ้านิรันดร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ wrote on 25/07/2018 at 16:41:
ขอให้พระองค์ท่านอายุมั่นขวัญยืน เป็นร่มฉัตรของปวงชนชาวไทยตลอดไป.
รัตนาภรณ์ กรองสติปัญญา รัตนาภรณ์ กรองสติปัญญา wrote on 24/07/2018 at 20:01:
ทรงพระเจริญ
นาง สายทอง สุวรรณเกตุ นาง สายทอง สุวรรณเกตุ wrote on 24/07/2018 at 13:22:
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์ นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์ wrote on 24/07/2018 at 11:57:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Areenan Swangjai Areenan Swangjai wrote on 24/07/2018 at 09:10:
May God blesses you, Always.
paradee paradee wrote on 24/07/2018 at 04:13:
ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เจนจิรา เจนจิรา wrote on 23/07/2018 at 17:05:
ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.
เคนน้อย เคนน้อย wrote on 23/07/2018 at 17:05:
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา ทรงพระเจริญ.
กลุ่ม IT กลุ่ม IT wrote on 23/07/2018 at 16:53:
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง ทรงพระเจริญ.
แหวน แหวน wrote on 23/07/2018 at 16:52:
ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ.
เชน เชน wrote on 23/07/2018 at 16:51:
เรารักพ่อหลวงของแผ่นดินทรงพระ.
จิราภรณ์ ขัตติยะ จิราภรณ์ ขัตติยะ wrote on 23/07/2018 at 16:50:
รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด ทรงพระเจริญ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ wrote on 23/07/2018 at 16:49:
ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วทรงพระเจริญ.
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ wrote on 23/07/2018 at 16:49:
ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเจริญ.
แมน แมน wrote on 23/07/2018 at 16:47:
ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรทรงพระเจริญ.
วิน วิน wrote on 23/07/2018 at 16:46:
"เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" ทรงพระเจริญ.
วันเด็ก วันเด็ก wrote on 23/07/2018 at 16:45:
ของให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ ทรงพระเจริญ.
ชาติชาย ใจหาญ ชาติชาย ใจหาญ wrote on 23/07/2018 at 16:45:
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ.