เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้เข้าร่วมพิธี “ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

0Shares