เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้เข้าร่วมพิธี “ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares