เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์​วิไล​วารินทร์​ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ รับมอบประกาศนียบัตร และ ร่วมรับรางวัล คาร์บอนเครดิตโครงการ Less ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2562” โดยได้รับเกียรติจาก นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โรงเรียนพระหฤทัยของเราดีใจที่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ และเป็นต้นแบบในการปลูกฝังให้เด็กๆ มีส่วนร่วม รัก และหวงแหน ดูแลโลกใบนี้ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศได้ เพื่อโลกของเขาทุกคนในอนาคต