โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ณ บริเวณหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 • การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเปิดกล่องชอล์ก ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ได้รับรางวัล
  รองชนะเลิศอันดับ 3รายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันดังนี้1. เด็กชายวงศกร ธำรงคุณธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

  2. เด็กชายเอื้องอังกูร ชัยคามา ประถมศึกษาปีที่ 6/3

  3. เด็กชายเควิน สปาดิน ประถมศึกษาปีที่ 6/1

  4. เด็กชายปวีร์ ศรีคาภา ประถมศึกษาปีที่ 6/5

  5. เด็กชายณฐนนท์ วงษ์สนิท ประถมศึกษาปีที่ 5/5

  6. เด็กชายศุภกร บัญญัติโลก ประถมศึกษาปีที่ 6/4

  7. เด็กชายสมบัติ ปอมวาง ประถมศึกษาปีที่ 6/2

  8. เด็กชายภัทรดนัย สุขสถิตย์ ประถมศึกษาปีที่ 4/4

  9. เด็กชายรัชพงศ์ คาฟู ประถมศึกษาปีที่ 6/2

  10. เด็กชายจิตพิสุทธิ์ คานวณจิตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5/3

  11. เด็กชายรพีรพงศ์  มณีสุทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1

  12. เด็กชายศุภสัณห์ คายอง ประถมศึกษาปีที่ 6/4

  ครูผู้ฝึกสอน

  1. ม.คมสัน กอนแก้ว

  2. ม.ครินทร์ศักดิ์ พชรวารินทร์

 • เด็กชายสมัชญ์พล สิรรวีพัชร์ ได้รับรางวัล
  1. เหรียญทอง ประเภทยุวชน ชาย 11-12 รุ่น H น้ำหนัก 43 กิโลกรัมขึ้นไป Taekwondo Student Open,2019 การแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2562 ณ วันที่ 14 กันยายน 2562
  2. เหรียญทองแดง ประเภทยุวชน ชาย 11-12 รุ่น H น้ำหนักเกิน 46 กิโลกรัมขึ้นไป การแข่งขัน ลำปางเทควันโด โอเพ่น แชมป์เปี้ยนชิพ ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2562
 • เด็กชายอภิภู จินต์ศศิวิมล ได้รับรางวัล
  เหรียญทอง การแข่งขัน POOMSE สายฟ้า อายุไม่เกิน 14 ปี Team Pantajak Gym ในงาน Taekwondo Student Open ,2019 การแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ นักเรียน นักศึกษาประจำปี 2562 ณ วันที่ 14 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
 • เด็กหญิงปภาดา มะณีสุทธิ์ ได้เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศเทศบาลตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ด ได้รับรางวัล
  รองชนะเลิศอันดับ 1 และได้เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เวทีวัฒนธรรมเชียงใหม่ ได้รับรางวัล เทพธิดาอนุรักษ์ความเป็นไทย
 • เด็กหญิงกัลยกร ปราโมช ได้รับรางวัล
  ทูตน้อยวัฒนธรรม จากสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในงานอนุรักษ์สืบสานป๋าเวณีวัฒนธรรมยี่เป็งเจียงใหม่ ปี 2562 ได้รับ มงกุฎ โล่ห์รางวัล เกียรติบัตร และสายสะพาย
 • เด็กหญิงสุตาภัทร แซ่ลี้ ได้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็น
  เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับมัธยมศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562
 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares