โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ คุณเทเรซา วรรณี กีรติพงศ์ มารดาของคุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ (ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่)