กิจกรรมสะเต็มศึกษา และการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง”ร่มเหินเวหา” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการแข่งขันชนะเลิศได้แก่ห้อง ป.5/3 สามารถบรรจุลูกแก้วได้ทั้งหมด 12 ลูก แล้วปล่อยลงสู่พื้นโดยที่ลูกแก้วไม่หล่นแม้แต่ลูกเดียว

 


0Shares