1. ขอให้ท่านผู้ปกครองช่วย Add เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนจาก QR Code เพื่อจะได้ติดต่อกับคุณครูประจำชั้นและติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียน
  2. สอบถามเพิ่มเติม ชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 3 ที่ คุณครูเจนจิรา ลุนละวัน 081-7831859
  3. สอบถามเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ ม.สงกรานต์ ฉิมพลีย์ 089-8502890