เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563 เด็กหญิงกชพร บุญอินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ รุ่นอายุ 8 ปี หญิง ในรายการ “ลำปางสปริ้นเตอร์ 2563” โดยแข่งขันว่ายน้ำในท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร และ 50 เมตร , ท่ากรรเชียง 25 เมตร และ 50 เมตร , ท่ากบ 25 เมตรและ 50 เมตร , ท่าผีเสื้อ 25 เมตร และ 50 เมตร ผลปรากฏว่า
ได้รับรางวัล 8 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 8 ปี หญิง


เด็กชายภูวรา ขยันหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการ “ลำปางสปริ้นเตอร์ 2563”
ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร และ 50 เมตร,
ท่ากบ 25 เมตร และเมื่อวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2563 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการ
“แม่โจ้แชมป์เปี้ยนชิพ 2563” ในรุ่น 9 ปีชาย ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล
1. เหรียญทอง ท่าเตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร
2. เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 50 เมตร
3. เหรียญทองแดง 2 เหรียญ จากท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และ 100 เมตร