เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เด็กหญิงกฤษกันย์ยา สารพล นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ได้รับรางวัล “นนทลีสยาม” สาขา ลูกผู้สร้างชื่อเสียงต่อประเทศชาติ ประจำปี 2564  โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีให้กับ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย


0Shares