เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถาน ได้จัดงานจริยธรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ผลปรากฏว่า เด็กหญิงอิสรีย์ ศิลปะกิจ ม.4/1 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท ครูที่ปรึกษา ครูเอมอร ตั้งศุภกุลและครูพิริมิตร เสือน่วม

  [FGAL id=2437]

0Shares