เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “วันเยาวชนแห่งชาติ” ขึ้น ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ด.ญ.อาทิตยา ทาเกิด นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากคุณไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

[FAG id=5434]

    0Shares