เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2560 ขึ้นณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ เด็กหญิงภัสสร ลิ้มบ่อแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

  [FGAL id=2668]

0Shares