โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่ง นางสาวอภิชญา ศรีวงค์ นักเรียนชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เนื่องในวันวันเยาวชนแห่งชาติ