มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการแข่งขัน “CMU OPEN 5” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้
  1. เด็กชายสมัชญ์พล สิรรวีพัชร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย 34-37 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ รุ่น F ระดับ OPEN สังกัดทีม Smart Tkd Chiangmai
  2. เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ สิรรวีพัชร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปีหญิง ระดับสาย ฟ้า ประเภท พุมเซ่เดี่ยว สังกัดทีม King Phoenix Taekwondo

  [FGAL id=2376]

0Shares