เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัย ขอแสดงความยินดีกับ “ด.ญ. ภัควลัญชญ์ ชัยชิต” นร. ชั้น ป.2/5 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนนักกีฬาของประเทศไทย จากสมาคมยิมนาสติก จ.เชียงใหม่ ในนาม KSGC WADA TEAM. เข้าร่วมแข่งขัน ASIAN JUNIOR CHEERLEADING CHAMPIONSHIPS ครั้งที่ 3 ณ. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14-15/05/2016 แข่งในประเภท Cheer dance. รุ่นอายุ 12-15 ปี (แต่ THAI WADA TEAM อายุ 8-12 ปี เท่านั้น) ครั้งนี้มีทีมแข่ง รวม 5 ทีม THAI WADA ชนะอันดับ 4

  [FGAL id=2253]

0Shares