โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับ เด็กหญิงกัลยกร ปราโมช (น้องเอมิ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ที่ได้รับรางวัล
👸ขวัญใจ Zoo CZA Chiangmai 2019
👸รางวัลชนะเลิศ หนูน้อยสงกรานต์เชียงใหม่ 2019   @เวทีวัฒนธรรมเชียงใหม่
👸รางวัลชนะเลิศ ลิตเติ้ลบอย แอนด์ เกริ์ล ไชน่าทาวน์ @MAYA CHIANG MAI 2019
👸รางวัลชนะเลิศ หนูน้อย นพมาศ ไนท์บาซ่า
👸รางวัลชนะเลิศ หนูน้อย ยุวทูติ Big C
🏆รางวัลรองชนะเลิศ 1 หนูน้อยชาติพันธ์ ศูนย์นานาชาติเชียงใหม่
🏆รางวัลรองชนะเลิศ 2 หนูน้อยวันแม่ Big C 

0Shares