เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เด็กหญิงฟาร่า อารีพันธ์ ป.3/1 ได้รับรางวัลหนูน้อยวัฒนธรรมดีเด่น ได้รับโล่ห์และเกียรติบัตร จัดโดย บ้านคนรักลูกทุ่งร่วมกับสำนักวัฒนธรรมเชียงใหม่ ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares