เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เด็กหญิงฟาร่า อารีพันธ์ ป.3/1 ได้รับรางวัลหนูน้อยวัฒนธรรมดีเด่น ได้รับโล่ห์และเกียรติบัตร จัดโดย บ้านคนรักลูกทุ่งร่วมกับสำนักวัฒนธรรมเชียงใหม่ ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

0Shares