เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2564 สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานประกาศผลรางวัลศูนย์สอบย่อยของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และงานสัมมนาการสอนภาษาจีนนานาชาติในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ผลปรากฏว่า โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้รับรางวัลศูนย์สอบย่อยดีเด่น”  และภายในงาน คุณครูศรุตา เอื้องไพโรจน์ คุณครูประจำวิชาภาษาจีนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทบุคคล ในการทำงานด้านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ประจำปี 2020 ด้วยเช่นเดียวกัน