โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง กัลยกร ปราโมช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ที่ได้รับโล่และเกียรติบัตร “รางวัลลูกกตัญญูสร้างสรรค์สังคม” ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 จากการคัดเลือก 509 คนทั่วประเทศไทย ได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 147 คน

 


0Shares