โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ที่เข้าร่วมการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ THAlLAND PRIME MINISTER CUP จัดโดยสำนักงานท่องเที่ยว และการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการแข่งขัน
รุ่น 16 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
1 นายณัฐวุฒิ แสงอุทัย ม 4/3
2 เด็กชายวงศกร ธำรงคุณธรรม ม 3/3
รุ่น 12 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
1. เด็กชายภัทรดนัย สุขสถิตย์