โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งละครสั้นภาษาญี่ปุ่น เรื่อง “กระต่ายกับเต่า” โดยมีสมาชิกดังนี้ คือ
1.นางสาว​ ศิริฤทัย​ พลอยแดง​ ม.6/4
2.นางสาว​ รัชชวัลย์​ พุทธัง​ ม.5/4
3.นาย​ สรวิชญ์ วิบูลกุล​ ม.5/4
 

 


0Shares