โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีให้กับเด็กหญิง เขมินทรา พั้วช่วย นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เลขที่ 25 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2020 ประเภท Electone Ensemble Idol รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี วง JGM39