โรงเรียนพระหฤทัยขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ที่ได้เกียรติบัตรรางวัล “ยอดเยี่ยม” ในกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “แม่ของฉัน” จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมและประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์

 


0Shares