เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ครูเอมอร ตั้งศุภกุล ได้รับ รางวัลผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จาก คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่

[awesome-gallery id=8141]

0Shares