เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ก.ย. 2560 ด.ญ. โปรดปราน วิจิตรศิลป (น้องพิตต้า)ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนดีเด่น ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) โดยภายในงานได้เข้ารับเกียรติบัตรกับท่านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ขอบคุณคุณแม่น้องพิตต้าที่ให้ข้อมูล

[tz_plusgallery id=”7″]

0Shares